Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/baritchi/parohiaherastrau.ro/wp-content/plugins/gotmls/index.php on line 13

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/baritchi/parohiaherastrau.ro/wp-content/plugins/gotmls/images/index.php on line 188
Alegerea noului Consiliu parohial, a noului Comitet parohial şi a noului Epitrop « Parohia Herăstrău

Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

Alegerea noului Consiliu parohial, a noului Comitet parohial şi a noului Epitrop

PATRIARHIA ROMÂNĂ
MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
PROTOIERIA: Sector 1
PAROHIA: Herăstrău
Nr. 13/21 ianuarie2018

PROCES–VERBAL
Astăzi, 21 ianuarie 2018, după ce s-au îndeplinit toate cele prevăzute în Regulamentul pentru alegeri (ROD), privitor la convocarea Adunării Parohiale electorale, adică: anunţarea acestei Adunări în termen legal şi slujirea Sfintei Liturghii cu chemarea Sfântului Duh, membrii prezenţi ai Adunării s-au întrunit în biserica parohială cu hramul Herăstrău, unde preşedintele Adunării, preotul paroh Valentin Bîrlez, la ora 11.30 a deschis Adunarea, dând citire Deciziei Chiriarhale nr. 11/2017 despre alegerea membrilor Consiliului şi Comitetului Parohial pentru o perioadă de 4 ani.
Constatându-se că s-a întrunit prezenţa regulamentară, Adunarea Parohială electorală s-a constituit, alegând, la propunerea preşedintelui, doi bărbaţi de încredere, în persoana Dlui. Dumitru Popa şi a Dlui. Mihail Banciu, iar ca secretar pe PC Pr. Adrian Tuță .
La ora 11.45 a început votarea prin aclamaţie a membrilor Consiliului Parohial şi a membrilor Comitetului Parohial, respectându-se prevederile ROD.
După terminarea votării prin aclamație, s-a consemnat următorul rezultat prezentat Adunării, după cum urmează:

I. Pentru Consiliul Parohial
Au votat un număr total de 226 alegători. Din voturile acestea au întrunit majoritatea regulamentară a voturilor şi au fost alese următoarele persoane:
1. Dl Victor Danilov, voturi: unanimitate
2. Dl Ion Pădureanu , voturi: unanimitate
3. Dl Alexandru Ciolan, voturi: unanimitate
4. Dl Bogdan Osiac, voturi: unanimitate
5. Dl Ion Rădoi, voturi: unanimitate
6. Dl Constantin Lăbușcă, voturi: unanimitate
7. Dl. Florin Cotorceanu, voturi: unanimitate
8. Dl. Mircea Iordan, voturi: unanimitate.
9. Dl. Ion Frăsineanu, voturi: unanimitate.
și membri supleanți:
1. Dumitru Popa, voturi: unanimitate
2. Mihail Banciu, voturi: unanimitate

II. Pentru Comitetul Parohial
Au votat un număr total de 226 alegători. Din voturile acestea au întrunit majoritatea regulamentară a voturilor şi au fost aleşi următoarele persoane:
1. D-na Florica Mătase, voturi: unanimitate
2. D-na Maria Bătrânu,voturi: unanimitate
3. D-na Elena Mierloiu, voturi: unanimitate
4. D-na Marcela Ghiban,voturi: unanimitate
5. D-na Anastasia Rusu, voturi: unanimitate
6. D-na Rozeta Rusu, voturi: unanimitate
7. D-na Carmen Monica Anghel, voturi: unanimitate
8. D-na Mariana Iordan, voturi: unanimitate
9. D-na Mariana-Felicia Haraga, voturi: unanimitate
10. D-na Narcisa Mihaela Câdă, voturi: unanimitate
11. D-na Celestina Neațu, voturi: unanimitate
12. D-na Adriana Ploeșteanu,voturi: unanimitate
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal şi după ce i s-a dat citire în faţa alegătorilor prezenţi, s-a semnat de cei în drept şi i s-a aplicat sigiliul parohial.

PREŞEDINTE
Paroh
Preot Valentin Bîrlez

Bărbaţi de încredere:
1) Florin Haraga
2) Ion Stanciu

Secretar
Preot Adrian Tuță

PATRIARHIA ROMÂNĂ
MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
PROTOIERIA: Sector 1
PAROHIA: Herăstrău
Nr. 14 / 21 ianuarie 2018

PROCES–VERBAL
Pentru delegarea de către Consiliul Parohial a Epitropului bisericii Herăstrău.
Astăzi, 21 ianuarie 2018, respectându-se prevederile statutare şi regulamentare privitoare la convocarea Consiliului Parohial, Pc. Pr. Paroh Valentin Bîrlez a deschis şedinţa la orele 12.00, dând citire art. 63 din Statut şi art. 26 din ROD, privitoare la delegarea Epitropului.
După ce s-a arătat importanţa acestei şedinţe şi a rolului pe care îl are Epitropul în viaţa parohiei, s-a verificat prezenţa consilierilor şi, cei prezenţi, şi-au exercitat dreptul de vot, obţinându-se următoarele rezultate:
1) Dl. Victor Danilov a întrunit unanimitate de voturi prin aclamare.
2) Dl. Constantin Lăbușcă – nu s-a mai pus problema votării.
Epitrop a fost delegat Dl. Victor Danilov, care a întrunit unanimitate de voturi.
După toate acestea s-a întocmit prezentul proces–verbal care, după ce a fost citit, a fost semnat de cei prezenţi.

Președinte
Preot Valentin Bîrlez

Co-slujitori
Preot Mihail Neațu
Preot Nicolae-Cristian Câdă

Cantor
Vasile-Sorin Giurgiu

Secretar
Preot Adrian Tuță

Epitrop Ales
Victor Danilov

Consilieri
Ion Pădureanu
Alexandru Ciolan
Bogdan Osiac
Ion Rădoi
Constantin Lăbușcă
Florin Cotorceanu
Mircea Iordan
Ion Frăsineanu

Înapoi la listă