Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

Imagini de pe şantier

La mijloc de octombrie 2018 curtea bisericii a devenit un şantier. Se va extinde corpul lăcaşului de cult, se vor construi un centru social (care va include şi cancelaria parohială), un nou grup sanitar, o nouă împrejmuire…

15 octombrie 2018. Semnalarea şantierului

15 octombrie 2019. Se scot uşile de intrare pentru a fi mutate sub balustrada cafasului

15 octombrie 2019. Stâlpul porţii devine demontabil pentru a face loc maşinilor cu gabarit mare

18 octombrie 2019. Demolarea tindei

18 octombrie 2019. Demolarea tindei

18 octombrie 2018. Vitraliile dinspre intrare au fost înlocuite cu plăci de placaj

18 octombrie 2018. Demolarea tindei

29 octombrie 2018. Curtea bisericii dinspre sud, înainte de excavarea gropii pentru fundaţia noului centru social

29 octombrie 2018. Curtea bisericii dinspre sud, înainte de excavarea gropii pentru fundaţia noului centru social

29 octombrie 2018. Intrare provizorie pe şantier

29 octombrie 2018. Intrare provizorie pe şantier

30 octombrie 2018. Se sapă şanţuri pentru fundaţia viitoarei extinderi

30 octombrie 2018. Se sapă şanţuri pentru fundaţia viitoarei extinderi

30 octombrie 2018. Se sapă şanţuri pentru fundaţia viitoarei extinderi

30 octombrie 2018. Excavarea gropii pentru fundaţia viitorului centru social

30 octombrie 2018. Excavarea gropii pentru fundaţia viitorului centru social

30 octombrie 2018. Excavarea gropii pentru fundaţia viitorului centru social

31 octombrie 2018. Nivelarea gropii pentru fundaţia viitorului centru social

1 noiembrie 2018. Şanţuri pentru fundaţia extensiei după turnarea betonului de egalizare

2 noiembrie 2018. Se întinde fierul beton care va arma fundaţia viitorului centru social

2 noiembrie 2018. Parapeţi de securitate. A doua zi vor fi moşii de toamnă

5 noiembrie 2018. Masă frăţească după sfeştania începerii lucrărilor

6 noiembrie 2018. Se fac cofraje pentru turnarea betonului la fundaţie

8 noiembrie 2018. Cofraje pentru turnarea betonului la fundaţie

9 noiembrie 2018. Se toarnă betonul pentru fundaţie

9 noiembrie 2018. Se toarnă betonul pentru fundaţie

9 noiembrie 2018. Se toarnă betonul pentru fundaţie

9 noiembrie 2018. Se toarnă betonul pentru fundaţie

9 noiembrie 2018. Se toarnă betonul pentru fundaţie

12 noiembrie 2018. Fundaţia viitorului centru social după decofrarea betonului

13 noiembrie 2018. Se întinde fierul beton al subsolului viitorului centru social

13 noiembrie 2018. Fierul beton al fundaţiei viitoarei extensii

15 noiembrie 2018. Fierul beton al subsolului viitorului centru social

15 noiembrie 2018. Cofrajul exterior al subsolului viitorului centru social

15 noiembrie 2018. Se lucrează la cofrajul interior al subsolului viitorului centru social

16 noiembrie 2018. Se înalţă schela în vederea decopertării peretelui de intrare în biserică

16 noiembrie 2018. În vederea decopertării peretelui de la intrare schela este acoperită cu o perdea antipraf

19 noiembrie 2018 Cofrajul subsolului viitorului centru social înainte de turnarea betonului

20 noiembrie 2018 A venit pompa de beton

20 noiembrie 2018 A venit şi CIF-a

20 noiembrie 2018 A început turnarea betonului la subsolul viitorului centru social

20 noiembrie 2018 În timpul turnării betonului la subsolul viitorului centru social

20 noiembrie 2018 Remedierea unor mici probleme la cofraj

20 noiembrie 2018 Se toarnă beton şi la fundaţia extinderii

20 noiembrie 2018 S-a terminat turnarea betonului la subsolul viitorului centru social

20 noiembrie 2018 S-a terminat turnarea betonului şi la fundaţia extinderii

22 noiembrie 2018 Se umplu cu pământ golurile din fundaţia viitorului centru social

22 noiembrie 2018 Apoi se împrăştie pietriş

22 noiembrie 2018 Peste pietriş se aşază panouri termoizolante, folie de plastic şi sârmă de Buzău

23 noiembrie 2018 S-a încropit şi un tobogan pe care va curge betonul

23 noiembrie 2018 Se toarnă betonul la pardoseala subsolului viitorului centru social

23 noiembrie 2018 S-a terminat turnarea betonului la pardoseala subsolului viitorului centru social

26 noiembrie 2018 Se realizează cofrajele pentru podeaua parterului viitorului centru social

27 noiembrie 2018 Schela faţadei a fost îmbrăcată într-o perdea antipraf

3 decembrie 2018 Cofrajele podelei parterului aşteaptă betonul

4 decembrie 2018 A venit betonul…

4 decembrie 2018 Se toarnă beton la podeaua parterului viitorului centru social

4 decembrie 2018 Ca să nu îngheţe peste noapte, betonul a fost învelit

5 decembrie 2018 Se ridică pe după schelă popii care sprijină bârna de la baza turlei mici

6 decembrie 2018 A venit şi cărămida pentru zidurile parterului viitorului centru social

7 decembrie 2018 S-au ridicat deja zidurile parterului

10 decembrie 2018 S-a decopertat până la fier stâlpul de beton dinspre sud al frontonului Bisericii

11 decembrie 2018 Se toarnă beton la stâlpii parterului

11 decembrie 2018 Se toarnă beton la scara spre subsol

11 decembrie 2018 Au fost turnaţi stâlpii de beton ai parterului

13 decembrie 2018 Se întinde fierul pentru diafragma dintre parter şi etaj

13 decembrie 2018 Se întinde fierul pentru diafragma dintre parter şi etaj

14 decembrie 2018 Interiorul parterului viitorului centru social acoperit de cofrajele plafonului

18 decembrie 2018 Pentru a turna betonul trebuie îndepărtată mai întâi zăpada care a acoperit cofrajele

18 decembrie 2018 Se toarnă betonul la diafragma dintre parter şi etaj

18 decembrie 2018 Se toarnă betonul la diafragma dintre parter şi etaj

21 ianuarie 2019 Se curăţă zăpada aşezată pe construcţie

28 ianuarie 2019 Aşa arată construcţia după o ploaie îngheţată

28 ianuarie 2019 Aşa arată construcţia după o ploaie îngheţată

28 ianuarie 2019 Aşa arată construcţia după o ploaie îngheţată

28 ianuarie 2019 Se poziţionează fierul beton al stâlpilor de la etaj

28 ianuarie 2019 Realizarea cofrajelor pentru stâlpii de la etaj

28 ianuarie 2019 Realizarea cofrajelor pentru stâlpii de la etaj

5 februarie 2019 Se toarnă betonul stâlpilor de la etaj

7 februarie 2019 Începe pregătirea cofrajului pentru tavanul de la etaj

15 februarie 2019 Se demolează cu picamerul faţata bisericii

16 februarie 2019 Se toarnă betonul tavanului de la etaj

18 februarie 2019 Se decofrează tavanul etajului

18 februarie 2019 Se sparge cu picamerul unul dintre stălpii care susţin faţada bisericii

19 februarie 2019 Printr-o spărtură practicată în faţadă se vede scara în melc de la cafas

20 februarie 20219 S-au turnat câţiva stâlpi ridicaţi peste diafragma tavanului de la etaj

21 februarie 2019 Se toarnă restul stâlpilor suprapuşi peste diafragma tavanului de la etaj

25 februarie 2019 Pentru a grăbi demolarea stâlpilor faţadei bisericii a fost închiriat un compresor Kaeser cu două picamere

28 februarie 2019 Se izolează fundaţia viitorului centru social

8 martie 2019 Se aşază primele cărămizi la zidăria etajului

11 martie 2019 Un miniexcavator începe să sape în faţa cancelariei câteva gropi pentru strămutarea mormintelor ctitorilor din faţa altatrului. Pământul va fi turnat la fundaţia viitorului centru social

11 martie 2019 Un minibldozer cară pământul necesar pentru acoperirea fundaţiei viitorului centru social

11 martie 2019 De izolaţia fundaţiei au fost lipite plăci de polistiren

11 martie 2019 Pământul turnat în jurul fundaţiei a fost bătătorit

25 martie 2019 După demolarea faţadei şi demontarea schelei, aşa arată biserica în ziua Bunei Vestiri

1 aprilie 2019 Se pregăteşte fierul beton pentru brâul din faţa Bisericii pe care se vor sprijini arcada şi stâlpii de legătură dintre construcţia nouă şi cea veche

2 aprilie 2019 Se pregăteşte fierul beton pentru brâul din faţa Bisericii pe care se vor sprijini arcada şi stâlpii de legătură dintre construcţia nouă şi cea veche

2 aprilie 2019 Se pregăteşte fierul beton pentru brâul din faţa Bisericii pe care se vor sprijini arcada şi stâlpii de legătură dintre construcţia nouă şi cea veche

2 aprilie 2019 Se pregăteşte fierul beton pentru brâul din faţa Bisericii pe care se vor sprijini arcada şi stâlpii de legătură dintre construcţia nouă şi cea veche

2 aprilie 2019 Se pregăteşte fierul beton pentru brâul din faţa Bisericii pe care se vor sprijini arcada şi stâlpii de legătură dintre construcţia nouă şi cea veche

3 aprilie 2019 Pregătiri pentru turnarea betonului la grinda de sub pavimentul din faţa Bisericii

3 aprilie 2019 Pregătiri pentru turnarea betonului la grinda de sub pavimentul din faţa Bisericii

3 aprilie 2019 Se toarnă betonul la grinda din faţa Bisericii

4 aprilie 2019 După nivelarea pământului, aşezarea unui strat de pietriş şi a unuia de polistiren extrudat şi a unei folii, se întinde plasa de Buzău peste care se va turna betonul pavimentului noului corp de al Bisericii

4 aprilie 2019 După nivelarea pământului, aşezarea unui strat de pietriş şi a unuia de polistiren extrudat şi a unei folii, se întinde plasa de Buzău peste care se va turna betonul pavimentului noului corp de al Bisericii

4 aprilie 2019 Se toarnă beton la pavimentul noului corp al Bisericii

4 aprilie 2019 Se toarnă beton la pavimentul noului corp al Bisericii

4 aprilie 2019 S-a terminat de turnat betonul la pavimentul noului corp al Bisericii

5 aprilie 2019 Se ridică miezul de fier beton al stâlpilor parterului noii aripi a Bisericii

11 aprilie 2019 Se toarnă beton la stâlpii parterului exonartexului

23 aprilie 2019 Se pregătesc cofrajele pentru placa noului cafas

23 aprilie 2019 Părintele paroh Valentin împreună cu muncitorii pe cofrajul podelei cafasului

24 aprilie 2019 În Marea Miercuri, în pauza de prânz, la o iahnie de fasole cu murături

24 aprilie 2019 Se întind furtunele pe care va curge betonul pentru placa de la cafas

24 aprilie 2019 Se toarnă beton la placa viitorului cafas

24 aprilie 2019 Se toarnă beton la placa viitorului cafas

24 aprilie 2019 Se toarnă beton la placa viitorului cafas

24 aprilie 2019 S-a terminat de turnat betonul la placa viitorului cafas

24 aprilie 2019 S-a terminat de turnat betonul la placa viitorului cafas

8 mai 2019 Şantierul a revenit la viaţă în lunea de după Duminica Tomei. După decofrarea plăcii cafasului se înalţă noi schele şi se poziţionează inima de fier a stâlpilor

8 mai 2019 A sosit cărămida care va umple golurile dintre stâlpi

8 mai 2019 Cărămida a fost descărcată de pe platforma camionului şi aşteaptă să fie transformată în zidărie

14 mai 2019 Ploaia de mai obligă la operaţiuni care se pot executa în locuri mai ferite. Începe aşadar zidirea golurilor dintre stâlpii dinspre sud

14 m ai 2019 Ploaia de mai obligă la operaţiuni care se pot executa în locuri mai ferite. Începe aşadar demolarea zidăriei de sub fereastra dinspre sud a pronaosului

15 mai 2019 Cu forţa braţelor, se ridică şi se aşază la locul lor stâlpii de fier-beton din partea superioară a pridvorului

15 mai 2019 Cu forţa braţelor, se ridică şi se aşază la locul lor stâlpii de fier-beton din partea superioară a pridvorului

15 mai 2019 Se pregăteşte punerea primului rând al zidăriei pe care se va sprijini scara interioară spre cafas

15 mai 2019 Aşa arată fierul beton pentru arcadele mici, ale ferestrelor

15 mai 2019 Zidăria pe care se va sprijini brâul scării interioare spre cafas a fost ridicată

16 mai 2019 Se ridică zidăria dinspre sud şi în paralel se prelungeşte până la podea golul fostei ferestre din pronaos, care va fi o uşă interioară

22 mai 2019 Peca, bând Fanta. De obicei bea bere

23 mai 2019 Se aşteaptă betonul

23 mai 2019 A venit betonul

23 mai 2019 Se toarnă beton la baza stâlpilor care vor sprijini zidăria cafasului

23 mai 2019 Nea Mărin vibrează betonul părţii superioare a stâlpilor pridvorului

23 mai 2019 Nea Vasile scliviseşte betonul scării interioare

27 mai 2019 Aşa arată, văzută dinspre sud-est, extinderea bisericii după decofrarea stălpilor de la etaj

27 mai 2019 Adăpostită sub placa etajului, trasată în OSB, forma viitoarei arcade mari de deasupra intrării în biserică

27 mai 2019 Primele trepte ale scării spre cafas

27 mai 2019 Primul tronson al scării interioare spre cafas

27 mai 2019 Se cofrează arcadele şi stâlpii

27 mai 2019 Gabi lângă scheletul de lemn al unei viitoare arcade

27 mai 2019 Descărcarea cărămizii

28 mai 2019 A început zidirea pereţilor de la etaj

28 mai 2019 Structura de fier beton a arcadelor de la faţadă

29 mai 2019 Zidărie dintre doi stâlpi ai etajului

5 iunie 2019 Partea de sus a stâlpilor a fost îmbrăcată în cofraje şi aşteaptă betonul

5 iunie 2019 A venit betonul

5 iunie 2019 Se toarnă beton la partea superioară a stâlpilor de deasupra intrării

6 iunie 2019 Se toarnă beton la partea superioară a stâlpilor dinspre sud

7 iunie 2019 Ultimele operaţiuni de decofrare a părţii superioare a stâlpilor

8 iunie 2019 Începe trasarea arcadei mari din faţa cafasului

10 iunie 2019 Conturul inferior al arcadei mari din faţa cafasului

14 iunie 2019 A venit betonul

14 iunie 2019 Se vibrează betonul centurii superioare a noului corp de clădire al bisericii

14 iunie 2019 Se vibrează betonul de la baza arcadei mari din faţa cafasului

14 iunie 2019 Se toarnă betonul lamelei dinspre sud pe care se sprijină arcada mare

24 iunie 2019 A început ultima turnare a betonului închiderea centurii superioare şi turnarea arcadei şi a lamelelor care o flanchează

24 iunie 2019 Se toarnă beton la lamele şi la arcada mare

24 iunie 2019 Se vibrează betonul arcadei mari

24 iunie 2019 Se vibrează betonul lamelei sudice

25 iunie 2019 Frontonul după decofrare

25 iunie 2019 Lamelele au fost decofrate, arcada trebuie să se întărească

27 iunie 2019 Se sapă fundaţia viitorului grup sanitar

2 iulie 2019 Se toarnă beton manual, cu găleata ridicată pe scripete, la coama estică a acoperişului viitoarei cancelarii

3 iulie 2019 … şi la coama vestică…

4 iulie 2019 A fost aşezată la locul ei şi sudată coama centrală de metal a acolerişului viitoarei cancelarii

5 iulie 2019 Se toarnă betonul de egalizare la fundaţia viitorului grup sanitar din fundul curţii

19 iulie 2019 Se aşază fierul beton al stâlpilor la grupul sanitar-magazie

19 iulie 2019 Cofrajele stâlpilor şi acoperişului grupului sanitar-magazie aşteaptă betonul

26 iulie 2019 Se îndepărtează bârnele verticale care au susţinut partea din faţă a turlei până la decofrarea arcadei mari

26 iulie 2019 Se taie taie surplusul profilurilor metalice pe care s-a sprijinit turla mică până la decofrarea arcadei mari

26 iulie 2019 Arcada mare total decofrată

30 iulie 2019 Se cofrează boiandrucii de la viitorul centru social

31 iulie 2019 Se sparge cu picamerul zidăria de sub fosta fereastră dinspre nord a tindei

31 iulie 2019 Fosta fereastră dinspre nord a tindei bisericii a devenit uşa interioară dinspre scară

31 iulie 2019 Se toarnă manual betonul la aticul grupului sanitar-magazie

2 august 2019 După decofrarea a doi stâlpi, se termină zidăria la grupul sanitar-magazie

18 sept 2019 Se pregăteşte structura de metal a noului gard al Bisericii

23 septembrie 2019 A sosit lemnul pentru acoperişul bisericii

23 septembrie 2019 A început lucrul la lemnăria acoperişului

24 septembrie 2019 Începe să prindă contur structura de căpriori pe care se va sprijini tabla

24 septembrie 2019 A început să se bată astereala

26 septembrie 2019 Se fixează în şuruburi grinzile acoperişului de la centrul social

30 septembrie 2019 La centrul social pe una dintre coamele acoperişului a fost bătută astereala

2 octombrie 2019 A început demolarea gardului dinspre nord. Primul container cu moloz aşteaptă să fie ridicat

3 octombrie 2019 S-a întins folia peste acoperişul noului corp al bisericii

7 octombrie 2019 Se leagă fierul beton al gardului

8 octombrie 2019 Gardul bisericii dinspre Caramfil, cu umflături, fisuri şi înclinări, aşteaptă să fie dărâmat

11 octombrie 2019 S-a cofrat porţiunea de gard de pe Pipera

12 octombrie 2019 Teşitura gardului de la colţul Pipera-Caramfil avea devieri de la linia dreaptă de mai bine de o palmă

15 octombrie 2019 Au fost montate cârligele de susţinere a jghjeaburilor

15 octombrie 2019 A început montarea jgheaburilor

16 octombrie 2019 Au venit, de la producătorul german Rheizink, sulurile de tablă

16 octombrie 2019 Utilaj de fălţuit tabla

16 octombrie 2019 A început fălţuitul tablei de zinc-titan

16 octombrie 2019 Debitarea tablei se face manual, cu foarfeca

16 octombrie 2019 Se lucrează la cofrajul porţiunii de gard dintre poarta de pe Şos. Pipera şi One Plaza

17 octombrie 2019 A început să fie aşezată tabla pe acoperiş

17 octombrie 2019 Se aşază tabla pe acoperiş

18 octombrie 2019 Pompa de beton şi furtunele aşteaptă cifa pentru turnarea gardului dinspre Pipera

18 octombrie 2019 Se toarnă betonul în cofrajul gardului dinspre Pipera

18 octombrie 2019 După turnare, betonul este sclivisit

18 octombrie 2019 Se lucrează la acoperiş

22 octombrie 2019 Ultima porţiune din vechiul gard, de pe Caramfil spre şcoală (grădiniţă) aşteaptă să fie demolată

22 octombrie 2019 Soclul de beton al gardului de pe Pipera a fost decofrat pe interior

22 octombrie 2019 Preotul paroh Valentin escaladează schela ridicată de tinichigii pentru a verifica montarea tablei pe acoperiş

22 octombrie 2019 La centrul social începe să fie bătută astereala şi pe a doua apă a acoperişului

23 octombrie 2019 Începe să fie pusă tabla pe acoperişul dinspre sud al bisericii

23 octombrie 2019 Se aşază tabla pe acoperişul dinspre sud al bisericii

23 octombrie 2019 Pe acoperişul centrului social a fost ridicată vata minerală

23 octombrie 2019 Stratul de vată minerală de sub acoperişul centrului social

25 octombrie 2019 Se întinde folia pe acoperişul centrului social

29 octombrie 2019 Se toarnă betonul soclului de gard dinspre Caramfil

29 octombrie 2019 S-a terminat turnarea betonului la soclul gardului dinspre Caramfil

29 octombrie 2019 Se montează rama uşilor de intrare în biserică

29 octombrie 2019 Rama uşii de intrare în biserică aşteaptă geamurile

29 octombrie 2019 Rama uşii de intrare a centrului social aşteaptă geamurile

29 octombrie 2019 Soclul de beton al gardului dinspre Caramfil aşteaptă să fie decofrat

29 octombrie 2019 Ramele uşilor şi ferestrelor de la corpul sanitar aşteaptă geamurile

30 octombrie 2019 Începe placarea cu polistiren extrudat a brâului inferior al noului corp al bisericii

31 octombrie 2019 Peste brâul de polistiren extrudat pereţii exteriori sunt placaţi cu polistiren expandat

1 noiembrie 2019 Se cară, prins în ventuze, geamul cel mare de la parterul centrului social

1 noiembrie 2019 Geamul termopan este aşezat în locaşul lui

1 noiembrie 2019 Au fost fixate şi geamurile sablate dinspre nord şi sud ale noii aripi a bisericii

1 noiembrie 2019 Se lucrează în continuare la placarea cu polistiren expandat a zidurilor bisericii

4 noiembrie 2019 A fost adusă din nou instalaţia pentru fălţuit tabla, de data aceasta pentru acoperişul centrului social

4 noiembrie 2019 Se fălţuieşte tabla

4 noiembrie 2019 Se pregăteşte acoperişul centrului social pentru a primi tabla

5 noiembrie 2019 Aripa dinspre nord a noului corp al bisericii este aproape în întregime acoperită cu polistiren

5 noiembrie 2019 Se lucrează pe acoperişul centrului social

5 noiembrie 2019 Se aşază ultimele plăci de polistiren sub acoperişul dinspre nord al bisericii

5 noiembrie 2019 Se fixează primul dintre cele trei veluxuri de pe acoperişul centrului social

6 noiembrie 2019 Se confecţionează jgheabul dinspre nord al centrului social

6 noiembrie 2019 Încep să fie bătute dibluri pentru a fixa definitiv polistirenul

7 noiembrie 2019 Au fost fixate toate cele trei veluxuri

7 noiembrie 2019 Se întinde tabla şi pe acoperişul dinspre nord al centrului social

7 noiembrie 2019 Se vopseşte pazia

7 noiembrie 2019 Peste polistiren se întinde o plasă

8 noiembrie 2019 Noul fronton al bisericii a fost acoperit cu un strat de tinci

8 noiembrie 2019 Se lucrează la coama acoperişului

8 noiembrie 2019 Se întinde un strat de tinci şi peste zidul exterior dinspre sud

11 noiembrie 2019 Sub acoperişul bisericii a fost fixată prima pazie pentru a acoperi capetele căpriorilor

19 noiembrie 2019 Structura de metal a gardului dinspre Pipera a fost montată în totalitate

19 noiembrie 2019 Şanţul pentru apa şi curentul magaziei şi grupului sanitar din fundul curţii urmează a fi acoperit cu pământ

19 noiembrie 2019 Structura de metal a gardului este acoperită cu un strat de grund

20 noiembrie 2019 Se bat şipcile lipsă la tavanul fostului cafas

22 noiembrie 2019 Se scot popii de metal care susţineau podeaua fostului cafas

22 noiembrie 2019 Este evacuat praful dintre grinzile podelei fostului cafas

22 noiembrie 2019 Din podeaua fostului cafas nu au mai rămas decât grinzile

22 noiembrie 2019 La parterul noii cancelarii-centru social au început să lucreze instalatorii sanitari

22 noiembrie 2019 Vechiul cafas nu mai există

22 noiembrie 2019 Se taie cu flexul resturile metalice de la podeaua noului cafas

26 noiembrie 2019 În colţul gardului dinspre grădiniţă, o buturugă blochează viitoarea cale de rulare a porţilor culisante

26 noiembrie 2019 Începe cofrarea lamelei de beton care închide gardul dinspre grădiniţă

26 noiembrie 2019 În şanţul săpat la intrarea principală din faţa Bisericii este aşezat fierul cornier pe care va culisa poarta

26 noiembrie 2019 La parterul noului corp al bisericii au fost întinse, pe podea şi pe pereţi, ţevile cu fire electrice

26 noiembrie 2019 Buturuga de la colţul gardului dinspre grădiniţă a fost dislocată

26 noiembrie 2019 Şanţul pentru alimentarea cu gaz metan a noii centrale termice a bisericii

26 noiembrie 2019 Se toarnă betonul căii de rulare a porţii dinspre grădiniţă

26 noiembrie 2019 Calea de rulare a porţii culisante de la intrarea principală a fost definitivată

26 noiembrie 2019 Se toarnă beton în cofragul lamelei care închide gardul dinspre grădiniţă

27 noiembrie 2019 Se ridică o schelă metalică în faţa bisericii pentru a permite montarea paziei

27 noiembrie 2019 Se pregătesc elementele metalice ale viitoarelor porţi

27 noiembrie 2019 Deasupra intrării în biserică se bate pazia

28 noiembrie 2019 Lamela care închide gardul dinspre grădiniţă a fost decofrată

29 noiembrie 2019 Au fost montate măştile de tablă de la colţurile dinspre sud şi nord ale acoperişului

29 noiembrie 2019 Este tencuit manual peretele pe care se va monta noua centrală termică a bisericii

2 decembrie 2019 Din cofretul general se trage o priză de 380 de volți care va alimenta maşina de tencuit

3 decembrie 2019 A fost conectată la gaz centrala termică

4 decembrie 2019 Se pontează stâlpii tencuielii

10 decembrie 2019 A fost zidit parapetul cafasului

11 decembrie 2019 Încep să fie tencuiţi manual stâlpii de la intrare

11 decembrie 2019 Se pontează stâlpii tencuielii

11 decembrie 2019 A venit maşina de tencuit

11 decembrie 2019 A venit un camion de nisip pentru şapă

11 decembrie 2019 Nisipul pentru şapă

11 decembrie 2019 A început tencuirea pereţilor interiori

11 decembrie 2019 Maşina de tencuit este alimentată cu ciment

11 decembrie 2019 Se tencuiesc pereţii interiori

11 decembrie 2019 La colţul dinspre grădiniţă al noii cancelarii a fost scos un cablu care va alimenta motorul electric al porţii de acces

11 decembrie 2019 A venit un camion de material pentru tencuială

12 decembrie 2019 Se tencuieşte arcada mare a cafasului

13 decembrie 2019 Se montează burlanele

13 decembrie 2019 Unul dintre burlane a fost montat

13 decembrie 2019 Se montează parazăpezile

16 decembrie 2019 A venit maşina de turnat şapă

16 decembrie 2019 A început să se toarne şapa

16 decembrie 2019 Se toarnă şapa în cafas

16 decembrie 2019 Se toarnă şapa la parterul extensiei bisericii

16 decembrie 2019 S-a turnat şapa în tinda bisericii

16 decembrie 2019 Şapa din tinda bisericii este elicopterizată

16 decembrie 2019 Şapa tindei bisericii după elicopterizare

17 decembrie 2019 A început să se toarne şapa la terasa cancelariei

17 decembrie 2019 A început să se toarne şapa la etajul cancelariei

17 decembrie 2019 Şapa terasei după elicopterizare

17 decembrie 2019 Se elicopterizează şapa la parterul cancelariei

19 decembrie 2019 Au fost montate primele calorifere ale parterului extinderii bisericii

19 decembrie 2019 Se montează caloriferele din cafas

19 decembrie 2019 Se bate lemnul sageacului

20 decembrie 2019 Se întinde stratul de glet peste tencuială

20 decembrie 2019 A început să fie demolat peretele de OSB care separa corpul bisericii de extensie

20 decembrie 2019 Vedere a ansamblului bisericii, dinspre intrare, după demolarea peretelui despărţitor dintre vechiul şi noul corp

Înapoi la listă