Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

Icoana Hramului
Icoana Hramurilor

   Aici veți găsi date pe care istoria bisericească le-a consemnat reconstituind viețile celor ce ne sunt ocrotitori:

   Cunoașterea vieții, trăirii și mântuirii lor ne vor fi fiind nouă, fiii lor duhovnicești și următori credinței, icoane vii și cărare de urmat în hățișul vieții. Să fim atât de mari mărturisitori ca Sfinții Apostoli, atât de binefăcători celor mai mici ai noștri ca Sfinții Împărați, și atât de blânzi, smeriți și plini de nădejde ca Drepții și Dumnezeieștii Părinți am împlini toată Legea și toți Proorocii, iubind pe Dumnezeu din toată inima noastră și cu tot cugetul nostru și din toată vârtutea noastră, iar pe aproapele nostru ca pe noi înşine.

   Cunoscându-ne Părinții vom ști și ce ne pot oferi și ce putem noi să le cerem.

Icoana Sfinților Apostoli, de pe catapeteasmă
Icoana Sfinților Apostoli, de pe catapeteasmă
Viața și activitatea Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Pavel
Viața și activitatea Sfântului și întru tot lăudatului Apostol Petru

Icoana Sfinților Împărați
Icoana Mare din biserică a Sfinților Împărați
Viața Sfinților Împărați Constantin cel Mare și maica sa Elena, cei întocmai cu Apostolii în cinstire

Drepții Ioachim și Ana, icoană de pe catapeteasmă
Icoana de pe catapeteasmă a Drepţilor, Dumnezeiştilor Părinţi Ioachim şi Ana
Viața Sfinților Drepților Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana