Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

Bine aţi venit

 

Biserica văzută dinspre vest

Biserica, văzută dinspre apus

   Biserica Herăstrău, având ca ocrotitori pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Drepţii Ioachim şi Ana, se află la intersecţia străzilor Nicolae Caramfil şi Pipera, în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. Acoperită de un văl zgomotos de motoare supraturate, frâne de ultim moment, claxoane imperative şi sirene întotdeauna grăbite, biserica se lasă greu descoperită şi accesibilă.
Greutatea aceasta vine nu din condiţile extreme ale zonei ci din vâltoarea vieţii citadine întotdeauna pe fugă, în care descoperim lucrurile perene prea târziu, cu surprinderea mulţumitoare şi mângâietoare că lumea nu s-a sfârşit.

Ușile din lemn masiv de la intrarea în biserica veche

   Site-ul acesta se doreşte a fi un anunţ de departe al existenţei sfântului lăcaş şi o poartă a drumului care duce spre El. Oricine caută această biserică sau o descoperă ca din întâmplare, găsește aici un sprijin, un cuvânt de folos sau doar un strop de liniște într-o mare de zgomot.

Interior, vedere generală

Interior biserică – vedere generală

   Târnosită (sfinţită) la data de 29 iunie 1887, la praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, biserica de azi este expresia credinţei locuitorilor fostului cătun Herăstrău, dependent de Comuna Băneasa. Dovada acestui fapt o constituie şi lipsa unui ctitor unic. Istoricul parohiei vorbeşte de un număr mare de ajutători care, însufleţiţi de Preotul Ion Lăcureanu, au contribuit cu aceeaşi credinţă, nădejde şi dragoste la construirea şi înzestrarea bisericii.
Dintre familiile de la sfârşitul secolului XIX şi începutul sec. XX puţine au mai rămas azi în cartier, zona cunoscând un amplu proces de sistematizare între 1980-1985 şi un dinamism demografic după 1990 care mai continuă şi azi.
Biserica a rămas unul din puţinele repere ale trecutului – destul de recent de altfel – în jurul ei apunând cătunul Herăstrău și răsărind Cartierul Aviaţiei.
Biserica Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel – Herăstrău reprezintă un spaţiu de descoperire a lui Dumnezeu prin rugăciuni şi slujbe, de apropiere de semenii noştri prin programele şi iniţiativele fiilor duhovniceşti şi de cunoaștere a sinelui prin participare şi implicare în viața religioasă a parohiei.