Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

ANUNŢ

În baza

Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Cimitirelor Parohiale şi Mănăstireşti din cuprinsul Eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, Capitolul al VII-lea

Încetarea dreptului de folosinţă a locurilor de înmormântare, Art. 36-37

În continuarea demersurilor Consiliului Parohial materializate prin anunţurile publice din perioadele 1 mai 2012 – 1 mai 2013 şi 15 mai 2013 – 15 decembrie 2013, anunţuri postate la avizierul parohiei – în curtea bisericii şi la intrarea în cimitirul parohial – prin care s-a solicitat tuturor concesionarilor actualizarea Actelor de Concesiune prin identificarea lor pe baza vecinătăţilor şi a hărţii cimitirului, s-au întocmit listele cu acei concesionari care nu au reuşit actualizarea actelor.

Listele se află la îngrijitorul cimitirului, Dl. Ionuţ Stanciu, tel: 0722 329 284, şi pot fi consultate în timpul programului de lucru în perioada 1 aprilie 2014 – 1 aprilie 2015 în vederea intrării în legalitate.

Reluăm alăturat anunţurile anterioare.

Cancelaria Parohială

 

Începând cu data de 1 mai 2012

toţi Concesionarii unui Loc de Veci

din Cimitirul Parohial Herăstrău

sunt obligaţi a se prezenta la Cancelaria Parohială

pentru actualizarea Actului de Concesiune, astfel:

Actualizarea Actelor de Concesiune se va face pe perioada unui an de zile calendaristic, până cel târziu la data de 1 mai 2013, în cadrul programului de cancelarie:

– miercurea: de la ora 10.00 la ora 12.00

– vinerea : de la ora 15.00 la ora 17.00 .

Fac excepţie:

– zilele de sărbătoare – religioase sau legale

– perioada Sărbătorilor de Iarnă şi a Sărbătorilor Pascale.

Atragem atenţia că lunile iulie şi august sunt luni considerate ca fiind: de vacanţă !

Pentru această actualizare este nevoie de:

– Actul de Concesiune, în original şi valabil (a se citi punctul d. )

– Pe reversul Actului de Concesiune se vor fi trecut vecinătăţile locului concesionat conform punctelor cardinale.

– Locul de veci concesionat să fie îngrijit.

– Ultima chitanţă, pentru anul în curs.

Neprezentarea pentru acualizarea Actului de Concesiune în termenul stabilit reprezintă acceptarea – conştientă şi voluntară – a pierderii dreptului de concesiune şi – în consecinţă – imposibilitatea de a mai umbla la locul de veci.

Oficiul Parohial

 

A N U N Ţ

Concesionarii unui Loc de Veci

din Cimitirul Parohial Herăstrău care nu au reuşit actualizarea Actului de Concesiune în perioada 1 mai 2012 – 1 mai 2013 au ca perioadă de graţie intervalul 15 mai 2013 – 15 decembrie 2013

Actualizarea Actelor de Concesiune va continua în perioada:

15 mai 2013 – 15 decembrie 2013

în cadrul programului de cancelarie:

– miercurea: de la ora 10.00 la ora 12.00

– vinerea : de la ora 15.00 la ora 17.00 .

Fac excepţie:

– zilele de sărbătoare – religioase sau legale

– perioada Sărbătorilor de Iarnă şi a Sărbătorilor Pascale.

Atragem atenţia că lunile iulie şi august sunt luni considerate ca fiind: de vacanţă !

Pentru această actualizare este nevoie de:

– Actul de Concesiune, în original şi valabil (a se citi punctul d. )

– Pe reversul Actului de Concesiune se vor fi trecut vecinătăţile locului concesionat conform punctelor cardinale.

– Locul de veci concesionat să fie îngrijit.

– Ultima chitanţă, pentru anul în curs.

Neprezentarea pentru acualizarea Actului de Concesiune în termenul stabilit reprezintă acceptarea – conştientă şi voluntară – a pierderii dreptului de concesiune şi – în consecinţă – imposibilitatea de a mai umbla la locul de veci.

Oficiul Parohial

Înapoi la listă