Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

Planurile de extindere a Bisericii Herăstrău au fost înaintate spre aprobare

Conform planurilor cuprinse în mapa înaintată, în octombrie 2017, spre aprobare autorităţilor ecleziastice şi civile, Biserica Herăstrău va fi extinsă prin adăugarea spre vest a unui pronaos de 58 mp. Totodată, va fi ridicată o nouă cancelarie parohială, cu sală de activităţi la etaj şi spaţii de depozitare la subsol şi se vor construi un grup sanitar şi o magazie. De asemenea, se va adăuga o nouă poartă de acces pentru autovehicule pe strada N. Caramfil şi va fi refăcut gardul împrejmuitor.
Memoriu tehnic
Plan general propus
Biserica, planşă faţadă vest
Biserica, planşă faţadă nord
Biserica, plan parter
Biserica, plan balcon
Cancelaria, plan subsol
Cancelaria, plan parter
Cancelaria, plan etaj
Cancelaria, planşă faţadă nord
Cancelaria, planşă faţadă sud
Cancelaria, secţiune transversală
Grup sanitar, plan parter

Înapoi la listă