Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

A apărut „Apostolii” nr. 4

Apostolii nr. 4

A apărut „Apostolii” nr. 3

Apostolii nr. 3

A apărut „Apostolii” nr. 2

Apostolii nr. 2

A apărut „Apostolii” nr. 1

Apostolul nr. 1

Predică a pr. prot. Iuliu Man

Predică rostită de preot protopop Iuliu Man în duminica de după Înălţarea Sfintei Cruci, pe 18 septembrie 1983, la Biserica “Sfinţii Voievozi – Griviţa” din Bucureşti. Pentru a o asculta daţi click pe link-ul de mai jos. Predica pr. prot. Iuliu Man

Dicţionar ortodox: Triodul

(din gr. Triódion, din treis odi “trei ode”) 1. Perioada de 10 săptămâni dinaintea Paştelui. Începe în Duminica a 33-a după Rusalii, a Vameşului şi a fariseului (mai exact spus, sâmbătă, la vecernia pentru duminică) şi se termină cu vecernia din Sâmbăta Mare (ajunul Paştelui). Depinzând de data Paştilor, Triodul face parte din ciclul mobil […]

Hristos a înviat!

Deniile

Denia (din slavonul vdenia “veghere, priveghere”) este o formă specială de slujbă de priveghere (priveghi) din Postul Paştelui. Spre deosebire de privegheri, care se ţin numai în mănăstiri, în noaptea din ajunul marilor sărbători ale întregului an liturgic, deniile se săvârşesc atât în bisericile de mănăstire, cât şi în cele de mir, în două dintre […]

Maria Egipteanca şi drumul de la prostituţie la sfinţenie

Maria Egipteanca este una dintre sfintele cele mai populare ale Bisericii Ortodoxe. Biografia ei, scrisă de patriarhul Sofronie al Ierusalimului, atrage şi cucereşte atât prin frumuseţea stilului, cât mai ales prin înălţimea imaginii pocăinţei pe care o zugrăveşte. Aşezată în cea de-a cincea duminică a Postului Mare, prăznuirea Sfintei Maria Egipteanca îndeamnă credincioşii să-i imite […]

Suiţi-vă, fraţilor, suiţi-vă!

În Duminica a patra din Postul Mare, Biserica noastră îl prăznuieşte pe Sfântul Ioan, cel ce a scris Scara. Ajuns prin rugăciune, asceză şi contemplaţie ca o „stea adevărată şi nerătăcită, luminând marginile lumii” (Condac), Sfântul Ioan ne arată scara virtuţilor pe care omul se poate urca la cer. Alcătuită din 30 de trepte (capitole), […]

Sf. Ignatie Briancianinov despre metanii

Metaniile se împart în cele până la pământ şi cele până la brâu (închinăciuni); se cuvin făcute, de obicei, la pravila de seară, înainte de a te linişti în somn. Cel mai bine este să baţi metanii înainte de citirea rugăciunilor de seară, adică să-ţi începi pravila cu metanii. De la metanii corpul va obosi […]

Sfântul Maxim Grecul (1480-1556) despre făgăduinţa postului

Este bine şi foarte plăcut lui Dumnezeu şi mântuitor pentru noi dacă sfârşim cu bunăvoinţă făgăduinţele pe care le-am făcut lui Dumnezeu. În acest caz noi împlinim chiar cu fapta cele spuse de proorocul Iona: „Iar eu cu glas de laudă şi de mărturisire, voi jertfi ţie; câte am făgăduit voi da ţie Domnului pentru […]

1 2 3 4