Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

Cimitir

Aici puteți găsi informații legate de Cimitirul Parohial și programul de funcționare a Cancelariei Parohiale strict pentru problemele legate de cimitir.

Programul Administrației Cimitirului Parohial:

Miercuri și Vineri, între orele 9:00 – 14:00

Date de contact administrator cimitir Preot Grigore Vasile Butufei

mobil: 0744310285

email: grigorebutufei@yahoo.com

Cimitirul Parohial este administrat în conformitate cu/pe baza :

Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Cimitirelor Parohiale şi Mănăstireşti din cuprinsul Eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române 

actualizat și completat

– toți concesionarii au obligația cunoașterii acestui Regulament și a se conforma lui –

ANUNŢ

În baza

Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Cimitirelor Parohiale şi Mănăstireşti din cuprinsul Eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, Capitolul al VII-lea

Încetarea dreptului de folosinţă a locurilor de înmormântare, Art. 36-37

În continuarea demersurilor Consiliului Parohial materializate prin anunţurile publice din perioadele 1 mai 2012 – 1 mai 2013 şi 15 mai 2013 – 15 decembrie 2013, anunţuri postate la avizierul parohiei – în curtea bisericii şi la intrarea în cimitirul parohial – prin care s-a solicitat tuturor concesionarilor actualizarea Actelor de Concesiune prin identificarea lor pe baza vecinătăţilor şi a hărţii cimitirului, s-au întocmit listele cu acei concesionari care nu au reuşit actualizarea actelor.

Listele se află la îngrijitorul cimitirului, Dl. Ionuţ Stanciu, tel: 0722 329 284, şi pot fi consultate în timpul programului de lucru în perioada 1 aprilie 2014 – 1 aprilie 2015 în vederea intrării în legalitate.

Reluăm alăturat anunţurile anterioare.

Cancelaria Parohială

Începând cu data de 1 mai 2012 toţi Concesionarii unui Loc de Veci din Cimitirul Parohial Herăstrău sunt obligaţi a se prezenta la Cancelaria Parohială pentru actualizarea Actului de Concesiune, astfel:

Actualizarea Actelor de Concesiune se va face pe perioada unui an de zile calendaristic, până cel târziu la data de 1 mai 2013, în cadrul programului de cancelarie:

– miercurea și vinerea: de la ora 9.00 la ora 14.00

Fac excepţie:

– zilele de sărbătoare – religioase sau legale

– perioada Sărbătorilor de Iarnă şi a Sărbătorilor Pascale.

Atragem atenţia că lunile iulie şi august sunt luni considerate ca fiind: de vacanţă !

Pentru această actualizare este nevoie de:

– Actul de Concesiune, în original şi valabil (a se citi punctul d. )

– Pe reversul Actului de Concesiune se vor fi trecut vecinătăţile locului concesionat conform punctelor cardinale.

– Locul de veci concesionat să fie îngrijit.

– Ultima chitanţă, pentru anul în curs.

Neprezentarea pentru acualizarea Actului de Concesiune în termenul stabilit reprezintă acceptarea – conştientă şi voluntară – a pierderii dreptului de concesiune şi – în consecinţă – imposibilitatea de a mai umbla la locul de veci.

Oficiul Parohial

A N U N Ţ

Concesionarii unui Loc de Veci

din Cimitirul Parohial Herăstrău care nu au reuşit actualizarea Actului de Concesiune în perioada 1 mai 2012 – 1 mai 2013 au ca perioadă de graţie intervalul 15 mai 2013 – 15 decembrie 2013

Actualizarea Actelor de Concesiune va continua în perioada:

15 mai 2013 – 15 decembrie 2013

în cadrul programului de cancelarie:

– miercurea și vinerea: de la ora 9.00 la ora 14.00

Fac excepţie:

– zilele de sărbătoare – religioase sau legale

– perioada Sărbătorilor de Iarnă şi a Sărbătorilor Pascale.

Atragem atenţia că lunile iulie şi august sunt luni considerate ca fiind: de vacanţă !

Pentru această actualizare este nevoie de:

– Actul de Concesiune, în original şi valabil (a se citi punctul d. )

– Pe reversul Actului de Concesiune se vor fi trecut vecinătăţile locului concesionat conform punctelor cardinale.

– Locul de veci concesionat să fie îngrijit.

– Ultima chitanţă, pentru anul în curs.

Neprezentarea pentru actualizarea Actului de Concesiune în termenul stabilit reprezintă acceptarea – conştientă şi voluntară – a pierderii dreptului de concesiune şi – în consecinţă – imposibilitatea de a mai umbla la locul de veci.

Oficiul Parohial

 _____

PROGRAM CANCELARIE

La Cancelaria Parohială, în cadrul programului afișat mai jos, se discută probleme de concesiune: dacă mai este valabilă, cum se poate și în ce termeni se poate face transcrierea către un alt concesionar, interogări arhivă, etc.

Miercurea și vinerea: 09.00 – 14.00

Plata taxei de întreținere

 1. se poate face la Pangarul Bisericii, zilnic între orele 8.00-14.30, exclusiv lunea și marțea.
 2. se poate face numai cu prezentarea următoarelor documente: Actul de Concesiune, în original, valabil și actualizat și ultima chitanță care să ateste plata taxei de întreținere.

!– fac excepţie: zilele de Sărbătoare Religioasă şi Sărbătorile Naţionale (legale)
Perioada Pascală: 14 aprilie – 25 aprilie a.c.
Perioada Sărbătorilor de Iarnă: 15 decembrie 2014 – 15 ianuarie 2015

 Cele necesare obținerii Adeverinței de Valoare:

 1. -Actul de Concesiune, original și copie.
 2. -Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original/copie.
 3. -B.I./C.I.,  original și copie, a celui care formulează cererea pentru eliberarea Adeverinței de Valoare.
 4. -Cererea pentru obținerea Adeverinței de Valoare (poate fi descărcată mai jos)

Cerere pentru obţinerea Adeverinţei de Valoare

Cele necesare la transcrierea Actului de Concesiune:

 1. Actul de Concesiune de preschimbat, original.
 2. Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original și copie.
 3. B.I./C.I.,  original și copie, a celui care formulează cererea pentru transcrierea Actului de Concesiune.
 4. Certificatele de Moștenitor. În cazul în care sunt fracții suma lor trebuie să fie 1 având în vedere că locurile de veci concesionate sunt indivizibile.
 5. Cererea pentru transcrierea Actului de Concesiune pe numele noului concesionar (poate fi descărcată mai jos)
 6. Contribuție la transcrierea Actului de Concesiune – taxa trnscriere.

Cerere pentru transcrierea Actului de Concesiune

Cele necesare pentru aprobarea lucrărilor de întreținere și modernizare pentru un loc de veci concesionat

 1. Actul de Concesiune, original și copie.
 2. Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original sau copie.
 3. Chitanța cu plata a 10% din valoarea lucrării conform cu factura emisă de firma care execută lucrarea.
 4. B.I./C.I.,  original și copie, a celui care formulează cererea pentru efectuarea lucrărilor.
 5. Cererea pentru aprobarea lucrărilor (poate fi descărcată mai jos).

 Cerere pentru aprobarea lucrărilor la un loc de veci concesionat

Cele necesare pentru aprobarea dezhumării de oseminte

 1. Actul de Concesiune, original și copie.
 2. Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original și copie.
 3. Adeverință DSP (Direcția de Sănătate Publică) pentru deshumări și transportul osemintelor umane.
 4. Adeverință de primire a osemintelor de către cimitirul unde vor fi re-înhumate.
 5. B.I./C.I.,  original și copie, a celui care formulează cererea pentru dezhumare.
 6. Cererea pentru aprobarea lucrărilor (poate fi descărcată mai jos).

Cerere pentru aprobarea dezhumării de oseminte

Harta Cimitir

Cimitirul este împărţit în Parcele, zone mai mari din cimitir identificate cu litere de la  A  la  I, Figuri, părţi mai mici ale parcelelor, identificate prin litera parcelei şi un număr, şi Loc identificat printr-un număr. În cazul în care locul îngrădit are mai mulţi concesionari prin moştenire şi dezmembrare, Locul se împarte în locuri mai mici identificate de la Nord la Sud tot prin litere, de la A la D.Fiind cazuri speciale şi rare, aceste situaţii nu se regăsesc evidenţiate pe hartă în mod special ci se consemnează în Actul de Concesiune şi Registrul de Evidenţă al Locurilor de Veci.

Ex: P – P 2- 78b

Este obligatoriu ca toţi Concesionarii să cunoască  datele de identificare ale locului concesionat şi să evidenţieze acest lucru prin consemnarea datelor la locul de veci: scris pe cruce sau pe o plăcuţă.

EX: Loc de Veci Parcela K, Figura K 9, Loc 63, Act Concesiune Nr. 285/1968

Harta Cimitir HERASTRAU