Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

Lauda cea bună

La un om credincios veni un gospodar, care începu să-şi laude nevasta, zicând:

— Nevasta mea e frumoasă…

Omul credincios scrise atunci un zero pe o hârtie.

Gospodarul mai zise:

— Femeia mea este bogată…

Credinciosul mai adăugă un zero la cel dinainte.

— Femeia mea e de neam mare…

Scrise alt zero.

— Femeia mea e harnică…

Alt zero.

— Femeia mea e bună gospodină…

Iar un zero. Se făcuseră şase zerouri. La urmă, gospodarul mai zise:

— Femeia mea e cu frică de Dumnezeu şi cu purtări curate.

Atunci omul cel credincios şi înţelept puse în fruntea celor şase zerouri un unu, ceea ce dădu cifra de un milion. Apoi zise:

— Da, aşa e, ai o mare avere la casa d-tale!

(Al. Lascarov-Moldovanu)

Înapoi la listă