Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Herăstrău

Suiţi-vă, fraţilor, suiţi-vă!

În Duminica a patra din Postul Mare, Biserica noastră îl prăznuieşte pe Sfântul Ioan, cel ce a scris Scara. Ajuns prin rugăciune, asceză şi contemplaţie ca o „stea adevărată şi nerătăcită, luminând marginile lumii” (Condac), Sfântul Ioan ne arată scara virtuţilor pe care omul se poate urca la cer. Alcătuită din 30 de trepte (capitole), […]